welcome to my virtual gallery /välkommen till mitt virtuella galleri
   och ta gärna kontakt med mig

 


på väg 1/on the road


min stad/my city


genombrott/breakthrough


 Nybrogatan 75A,  SE 114 40 Stockholm  +46(0)8 663 69 33 mobil +46(0)70 4465229

  GLAS/GLASS

MÅLNINGAR/PAINTINGS

                      TECKNINGAR/DRAWINGS

tillbaka till Siegfried Heim

www.kultur1.se 

Bild och Konstnärsbanken

swedishart